Strona przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich!!! Każdy niepełnoletni użytkownik, który wchodzi na stronę robi to samowolnie łamiąc powyższy zakaz.

Serwis BodyModifications.pl oraz forum Forum.BodyModifications zawierają treści które mogą obrazić Twoje zasady etyczne i moralne (nagość, erotyka, wulgaryzmy), uczucia religijne, a zdjęcia i opisy rytuałów oraz zabiegów mogą godzić Twoją obyczajowość jako że wywodzą się z innego kręgu kulturowego.

Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za publikowane na stronie zdjęcia, filmy, artykuły oraz inne materiały.

Wchodząc do naszego serwisu potwierdzasz iż nie cierpisz na upośledzenie umysłowe, ani też żadną chorobę psychiczną powodującą brak zdolności do rozpoznania znaczenia swoich czynów lub pokierowania swoim postępowaniem, odbiór treści zawartych w tym serwisie nie został Ci narzucony, lecz z własnej woli i na własną odpowiedzialność chcesz zapoznać się z jego zawartością. Podanie fałszywego wieku jest potwierdzeniem nieprawdy, które w świetle obowiązujących przepisów prawnych w RP jest złamaniem ogólnie obowiązującego prawa.

Wejście do serwisu
Rezygnuje! Nie chce wchodzić do tego serwisu